Consumir productes agroecològics i locals permet un relació directa entre consumidor i productor, abarateix costos econòmics i ecològics de transport  i fomenta una economia justa creant llaços de confiança entre ambdues parts.
Les cistelles que oferim són de temporada, és a dir, posem les verdures què hi ha l'hort en funció de l'època de l'any. Aquest sistema és un compromís a tres bandes: amb el pagès i la terra i amb el consumidor. El consumidor té garantit un producte de qualitat a un preu fixe tot l'any, sense estar sotmés a les occil·lacions del mercat; el pagès té la venda de la collita assegurada, evitant així llençar feina i producte, i això repercuteix en un ús racional de la terra, ja que hi ha una varietat de verdures més àmplia al sòl, permet fer un bon sistema de rotacions i adobs en verd i millorar-ne la fertilitat general.
Així doncs, cada setmana us trobareu un mínim de 5 productes a la cistella, on procurem que no es repeteixin d'una setmana per l'altra. També hi ha la possibilitat de triar una una verdura que no us agradi gens, no trobar-vos-la a la cistella (excepció). Per conèixer la composició de la cistella, a principi de mes penjem a la web el contingut setmana a setmana de la mateixa.
Les cistelles es reparteixen a la ciutat de Barcelona i al Vallès a grups o cooperatives de consum (a l'apartat de punts de repartiment hi veureu els llocs on ens podeu trobar). Per tal de crear un grup de consum només és necessària la unió de vuit famílies i d'aquesta manera, compartir els costos de transport.
En la següent taula us mostrem els diferents formats i preus de les cistelles:
 
 Format  Varietat verdures  Pes aprox.  Preu
 Petita  5 productes  3 kg  10,00€
 Mitjana  6 productes  5 kg  14,50€
 Familiar     7 productes  7,5 kg  20,00€
 Ous dotzena 4,60€
 Fruita 2 productes 2 kg 5,50€

 
Exemples de composició de les cistelles en funció de la temporada
 
 ESTIU  TARDOR  HIVERN PRIMAVERA
 FAMILIAR  FAMILIAR  FAMILIAR  FAMILIAR

1 kg tomàquet

1 kg mongeta tendra

1 kg carabassó

0,5 kg pebrot

1 kg albergínia

2 manats ceba tendra

1 enciam

1 kg carabassa

2 manats porro

2 manats bleda

1 kg patata

1 kg ceba seca

1 pot conserva

1 enciam

1 col

2 manats pastanaga

2 manats espinac

1 pack brou

2 manats calçot

1 kg col-i-flor

1 escarola

 1 kg fava

1 kg patata

2 manats bleda

1 col

2 manats porro

1 manat pastanaga

1 enciam

       
MITJANA MITJANA MITJANA MITJANA

1 kg tomàquet

1 kg mongeta tendra

1 kg carabassó

0,5 kg pebrot

0,5 kg albergínia

1 enciam

1 kg carabassa

1 manat porro

2 manats bleda

1 kg patata

1 kg ceba seca

1 enciam

1 col-i-flor

2 manats pastanaga

1 kg espinac

1 pack brou

2 manats calçot

1 escarola

1 kg fava

1 kg patata

2 manats bleda

1 col

1 manat pastanaga

1 enciam

       

PETITA

PETITA

PETITA

PETITA

1 kg tomàquet

0,5 kg mongeta tendra

0,5 kg carabassó

0,5 kg pebrot

0,5 kg albergínia

1 enciam

1 kg carabassa

1 manat porro

1 manat bleda

0,5 kg patata

1 enciam

 

1/2 col-i-flor

1 manat pastanaga

1 manat espinac

1 pack brou

1 manat calçot

1 escarola

 

0,5 kg fava

1 kg patata

1 manat bleda

1/2 col

1 manat pastanaga

1 enciam